Søndre Korsvoll gård
Oslo Byes Vels blå skilt

474 OBV skilt Søndre Korsvoll gård 2012.JPG

Metadata

Tittel

Søndre Korsvoll gård
Oslo Byes Vels blå skilt

Tema

Beskrivelse

Skiltet er montert på uthuset i 2012

Dato

Identifikator

S474

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

FØR OG NÅ Årsskrift for Sogn Kultur- og Historielag 2012

Giver

Breder, Mette

Informant

Breder, Mette

Rettighetshaver

Sogn Kultur og Historielag

Registreringsdato

2014-03-03