Grefsen Sanatorium (2)

20140037.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen Sanatorium (2)

Beskrivelse

Grefsen Vandcuranstalt, på folkemunne Grefsen Bad, var en helseinstitusjon og bad for Kristianias bedrestillte borgere i annen halvdel av 1800-tallet. Det sto ferdig i 1858 med tre bygninger rundt et tun. Dette er en av de tre opprinnelige  bygningene og lå på nedsiden av tunet. Den rommet både varmt- og kaldtvannsbad som fikk vann fra de helsebringende kildene i Grefsenåsen. I 1898 ble hele anlegget tatt i bruk som sanatorium, Grefsen Folkesanatorium, for tuberkuløse pasienter. Det ble nedlagt i 1971. Det ble foretatt en omfattende restaurering av bygningen omkring år 2010. Den inneholder i dag små leiligheter.
 

Dato

Identifikator

20140037

Fotograf

Avbildet korporasjon

Grefsen Sanatorium

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Lian, Torkel

Informant

Lian, Torkel

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

27.02.2014