Kjelsås stasjon ca. 1995.

Metadata

Tittel

Kjelsås stasjon ca. 1995.

Beskrivelse

Typisk lokaltog fra 1990-tallet på vei mot Oslo S. og Skøyen.
Jernbanearkitekt Paul Due tegnet alle de eldste stasjonene på Gjøvikbanen. Han tok utgangspunkt i stasjoner i en overdådig nasjonalromantisk stil som han tidligere hadde tegnet for Setesdalsbanen, med en forsiktig tillemping av økonomiske årsaker på Gjøvikbanen, men fortsatt i en kvalitet som høvet seg en så viktig funksjon som jernbanen var.

Dato (årstall)

BildeID

20140029

Fotograf

Avbildet korporasjon

Kjelsås stasjon

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Lian, Torkel

Informant

Lian, Torkel

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

27.02.2014