Kull-stålverket og Bikkjetorget i Nydalen (3)

20140021.jpg

Metadata

Tittel

Kull-stålverket og Bikkjetorget i Nydalen (3)

Beskrivelse

Spigerverket bygde i 1917-1918 nytt produksjonsanlegg for stål. Bildet viser stålverket ferdig bygget, våren 1918.
Husene til venstre inneholder verkets kontorer. Tre hus til høyre er arbeiderboliger som etter hvert måtte vike for senere utvidelser av stålverket. Huset nærmest stålverket inneholdt også butikk. Både huset med butikk og nabohuset er på dette bildet nesten helt skjult av frodige frukt og prydtrær. Butikken ble startet i 1864 og ble drevet av samme familie i fire generasjoner Clausen, i 100 år. Av den grunn het den «Klausa» på folkemunne. Da huset måtte vike plassen for det nye stålverket, ble den flyttet til Bikkjetorget og senere opp nær hjørnet Nydalsveien-Sandakerveien. Gjennom hele sin levetid var butikken et sosialt samlingspunkt i denne delen av Nydalen.
Se også bilde nr. 20140019 og bilde nr. 20140020.

Dato

Identifikator

20140021

Fotograf

Avbildet korporasjon

Christiania Spigerverk

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

«Spigeren» som temmet jern og stål, s 22 ff.

Giver

Norsk Teknisk Museum

Rettighetshaver

Norsk Teknisk Museum

Registreringsdato

21.02.2014