Kull-stålverket og Bikkjetorget i Nydalen (2)

20140020.jpg

Metadata

Tittel

Kull-stålverket og Bikkjetorget i Nydalen (2)

Beskrivelse

Spigerverket bygde i 1917-1918 nytt produksjonsanlegg for stål. Smelteovnene som Spigerverket skulle bygge var basert på kull og hadde betegnelsen Martin-ovner. Dessverre ble konjunkturene dårlige mens byggingen pågikk i 1917-1918 og denne smelteprosessen ble for kostbar. Bildet viser stålverket under bygging, sommeren 1917.
De tre husene til høyre er arbeiderboliger som etter hvert måtte vike for senere utvidelser av stålverket. Huset nærmest stålverket inneholdt også en liten melkebutikk. Den ble startet i 1864 og ble drevet av samme familie i fire generasjoner Clausen, i 100 år. Av den grunn het den «Klausa» på folkemunne. Da huset måtte vike plassen for det nye stålverket, ble den flyttet til Bikkjetorget og senere opp nær hjørnet Nydalsveien-Sandakerveien. Gjennom hele sin levetid var butikken et sosialt samlingspunkt i denne delen av Nydalen.
Se også bildene nr. 20140019 og nr. 20140021.

Dato

Identifikator

20140020

Fotograf

Avbildet korporasjon

Christiania Spigerverk

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

«Spigeren» som temmet jern og stål, s 22 ff.

Giver

Norsk Teknisk Museum

Rettighetshaver

Norsk Teknisk Museum

Registreringsdato

21.02.2014