Kull-stålverket og Bikkjetorget i Nydalen (1)

20140019.jpg

Metadata

Tittel

Kull-stålverket og Bikkjetorget i Nydalen (1)

Beskrivelse

Stålet som Spigerverket trengte til produksjon av stålprodukter (bl.a. spiker) ble ved starten i 1853 importert. Fra 1860-tallet begynte verket å framstille stålet sel v ved smelting av skrapjern i såkalte bolleovner. Denne produksjonsmåten holdt stand helt til slutten av 1920-tallet. Men allerede i 1916 begynte planleggingen av et kull-stålverk der kullet ble omgjort til gass som skulle forbrennes ved sterk varme i en stor smelteovn og smelte en blanding av råjern og skrapjern.
Bildet viser stål-skjelettet av den nye stålverksbygningen. Bildet er tatt fra Bikkjetorget. På venstre side ligger Vakta (utenfor bildet) og kontorene til verket. På høyre side står tre mindre arbeiderboliger med små hager. Innerst mot stålverket lå Klausengården, så Engebretsgården (Embrettsgården) og nærmest Krohngården. Se også bilde nr. 20140020 og bilde nr. 20140021

Dato

Identifikator

20140019

Fotograf

Avbildet korporasjon

Christiania Spigerverk

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

«Spigeren» som temmet jern og stål, s 22 ff.

Giver

Norsk Teknisk Museum

Rettighetshaver

Norsk Teknisk Museum

Registreringsdato

21.02.2014