Bekkeveien 8 B

B20140003.jpg

Metadata

Tittel

Bekkeveien 8 B

Tema

Beskrivelse

Huset har røtter tilbake til den gamle husmannsplassen Buskerud, som senere ble Høyenhall gård. I 1923 ble denne eiendommen taksert til 123 000 kroner. Driftsbygningene brant i 1925, men våningshuset, nå Bekkeveien 8, ble berget. I 1930 ble huset kjøpt av en arkitekt som bygget på til to etasjer.
Husmannsplassen Buskerud er første gang nevnt i et skattemanntall fra 1711. Deler av våningshusets grunnmur sies å være fra den tiden.
Hjørdis og Per Olssøn kjøpte huset i ca 1950 av arkitekt Torgersen.
Arkitekt Torgersen byttet ut T-vinduene til de koplede "flakene". Familien Olssøn satte på eternitplater som ble fjernet ca 1981. Huset ble isolert, panelt og nye vinduer satt inn som er idag (2013). Bildet er datert 1/9 1964.

Dato

Identifikator

B20140003

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Fritsvold, Karen Sofie (Liss)

Informant

Fritsvold, Karen Sofie (Liss)

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-01-22