Låveveien og Hellerud stasjon

B20140001.jpg

Metadata

Tittel

Låveveien og Hellerud stasjon

Beskrivelse

Hellerud stasjon med et vognsett på Østensjøbanen tilhørende Akersbanerne A/S. Huset til venstre er Låveveien 2, til høyre skimtes Låveveien 1. Bildet er trolig tatt midt på 1930-tallet.

Identifikator

B20140001

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Johansen, Lise M.

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-01-22