Vilbergveien 21, smijernsport.

B20130158.jpg

Metadata

Tittel

Vilbergveien 21, smijernsport.

Beskrivelse

Bildet viser smijernsporten i Vilbergveien 21. Eieren Cato Hermansen har utført arbeidet. Hans initialer "CH" er plassert i øvre del, venstre halvdel. Damen i bilen er Liv Hermansen, datter til Cato og gift med Eirik Andersen til venstre. Bildet er tatt tidlig på 1960-tallet.

Identifikator

B20130158

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Andersen, Thomas

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-12-04