Årvollveien med Årvoll gård på 1920-tallet

http://omeka.deichman.no/files/import/20060079.jpg

Metadata

Tittel

Årvollveien med Årvoll gård på 1920-tallet

Beskrivelse

Det nærmeste huset er drengestua.
Navnet betyr Orrhanevollen og er antagelig eldre enn gården, som har vært i drift siden middelalderen. Familien Opsahl eide gården da den ble nedlagt omkring 1950, og jordveien ble utlagt til boliger. Tunet står fremdeles intakt og er flittig brukt som sosialt samlingspunkt i området.

Dato

Identifikator

20060079

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

Gårdsnr. 87

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Skagen,Axel

Informant

Skagen,Axel

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05