Øvre Bakke gård

http://omeka.deichman.no/files/import/JUB_701.jpg

Metadata

Tittel

Øvre Bakke gård

Beskrivelse

Marie Hansen, stifteren av Nydalens første kvinneforeningen, bodde på Øvre Bakke gård.
Christiania Spigerverk med tårnhuset på Bikkjetorget sees midt i bildet til høyre. De store takene bak er også .Spigerverket.
Helt til høyre litt ovenfor midten, sees Erik Ruud Mekaniske Verksted, som ligger bak Storosenteret fremdeles i 2016.
Rett over og til venstre for ERMV kan Grefsen høiere almenskole (Grefsen videregående, nå i 2016 Morellbakken skole) skimtes, sammen med noen av villaene på Nedre Grefsen.

Dato

Identifikator

JUB_701

Fotograf

Avbildet korporasjon

Gårdsdrift
Christiania Spigerverk
Erik Ruuds Mekanisk Verksted

Sted

Bydel

Publikasjon

Fra boka Nord i Aker, s. 220

Informant

Prestegaard, Anne-Berit

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05