Østre Grefsen gård. Fjøs og låve sett fra syd.

http://omeka.deichman.no/files/import/20070049.jpg

Metadata

Tittel

Østre Grefsen gård. Fjøs og låve sett fra syd.

Beskrivelse

Akvarell av maleren Herbert Andersson. Gave til Trygve Hartvedt fra hans mor Mary Hartvedt som var søster av Herbert. Gården hadde stall til 7 hester. Bildet laget i 1913.Stall, fjøs og låve revet i 1930-årene. Fjøsmur eksisterer. Stedet kalles også Kastanjebakken.

Dato

Identifikator

20070049

Gårds/bruksnr.

75

Sted

Bydel

Giver

Hartvedt, Trygve

Informant

Hartvedt, Trygve og Kari

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05