Østre Grefsen med "Gransjordet", flyfoto, 1955.

http://omeka.deichman.no/files/import/20090024.jpg

Metadata

Tittel

Østre Grefsen med "Gransjordet", flyfoto, 1955.

Beskrivelse

Flyfoto av Østre Grefsen med "Gransjordet". Sanatoriebyggene på begge sider av Kjelsåsveien ses i bildets overkant. Foran disse finnes hovedbygningen til Østre Grefsen gård. Trikken går i en slyng mot venstre. Den gamle trikkebua med tobakksforretning ved Disen trikkeholdleplass eksisterer fremdeles. Den smale veien med allé på høyre side oppover fra Disen trikkeholdeplass, til høyre for trikketraséen, er den gamle atkomsten til Prestegrefsen og Østre Grefsen. Grefsen gartneri sees langt oppe i venstre bildekant.

Dato

Identifikator

20090024

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Walberg, Ragnhild

Informant

Walberg, Ragnhild

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05