Østre Grefsen gård.Vognskjul sett fra tunet.

http://omeka.deichman.no/files/import/20070050.jpg

Metadata

Tittel

Østre Grefsen gård.Vognskjul sett fra tunet.

Beskrivelse

Akvarell av maleren Samuel (Sam) Hauge. Han var gift med søster av Mary Hartvedt, mor til Trygve Hartvedt. Gave fra Mary til Trygve. Uthuset eksisterer fremdeles (2007). Hundehuset til Caro tyder på at bildet er laget i 1930-årene

Dato

Identifikator

20070050

Gårds/bruksnr.

75

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Hartvedt, Trygve

Informant

Hartvedt, Trygve og Kari

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05