Øksefunn fra steinalderen (1)

http://omeka.deichman.no/files/import/19840041.jpg

Metadata

Tittel

Øksefunn fra steinalderen (1)

Beskrivelse

I et tidligere bekke- og myrsig i skogkanten på Øvre Disen ble det i 1946 gjort et funn som av arkeologene er datert til ca. 2500 år f.Kr. Man karakteriserer dette funnet som et "votivfunn", et offer til høyere makter, til vannets livgivende kraft. Bildet viser en del av funnet; 3 lange, fint slepne tynn-nakkede økser av flint.

Dato

Identifikator

19840041

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Boka "Under åsen Langs elva", s 5

Informant

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Universitetets Kulturhistoriske Museum

Registreringsdato

2006-04-05