Vinterfór fraktes ned fra Paalgard-stølen i Skurdalen

http://omeka.deichman.no/files/import/20020064.jpg

Metadata

Tittel

Vinterfór fraktes ned fra Paalgard-stølen i Skurdalen

Beskrivelse

Vebjørn Paalgard fra Skurdalen var gift med Sissel Tufte, datter av Herman og Kristi Tufte som forpaktet Engebråten fra 1929-1941.

Dato

Identifikator

20020064

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Aslak

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17