Vebjørn Paalgard på militærtjeneste i årene før 2. verdenskrig

http://omeka.deichman.no/files/import/20020065.jpg

Metadata

Tittel

Vebjørn Paalgard på militærtjeneste i årene før 2. verdenskrig

Beskrivelse

Vebjørn Paalgard (f. 1916) fra Skurdalen var gift med Sissel Tufte, datter av Herman og Kristi Tufte som forpaktet Engebråten fra 1929-1941.

Dato

Identifikator

20020065

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Aslak

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17