Vebjørn Paalgard avtjente militærtjenesten "et sted på Østlandet" (Terningmoen?) (2)

http://omeka.deichman.no/files/import/20020067.jpg

Metadata

Tittel

Vebjørn Paalgard avtjente militærtjenesten "et sted på Østlandet" (Terningmoen?) (2)

Beskrivelse

Administrasjonsbygningen på Terningmoen(?). Vebjørn Paalgard (f. 1916) fra Skurdalen var gift med Sissel Tufte, datter av Herman og Kristi Tufte som forpaktet Engebråten fra 1929-1941.

Dato

Identifikator

20020067

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Aslak

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17