Vannfall ved Nydalens veveri

http://omeka.deichman.no/files/import/NX9160.jpg

Metadata

Tittel

Vannfall ved Nydalens veveri

Beskrivelse

Den gamle kontorgården. Fra Inger Munchs bildebok om Akerselva.

Dato

Rettigheter

Ja. Ikke offentlig.

Identifikator

NX9160

Fotograf

Avbildet korporasjon

Nydalens veveri

Publikasjon

Bildet er fra bildeboken om Akerselva, N.W.Damm & Søn, 1932.

Registreringsdato

2003-04-23

Andre kommentarer

Bildene er fra bildeboken om Akerselva, N.W.Damm & Søn, 1932.