Turvei ved boligfeltet Akebakkeskogen

Metadata

Tittel

Turvei ved boligfeltet Akebakkeskogen

Beskrivelse

I 1925 ble det laget en skikkelig akebakke fra datidens Grefsenkkollen sportsstue og ned til krysset Grefsenkollveien/Kjelsåsveien. Akebakken var i mange år meget populær. Bildet viser akebakken der den nå munner ut ved Frennings vei/Grefsenkollveien

Dato (årstall)

BildeID

20030103

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2003, side 31

Informant

Frantzen, Kjell

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05