Tufte-karer på fjellbesøk på Fløten

Metadata

Tittel

Tufte-karer på fjellbesøk på Fløten

Beskrivelse

Fra venstre: Helge og Paal Tufte, sønner av Herman og Kristi Tufte som forpaktet Engebråten fra 1929-1941.

Dato (årstall)

BildeID

20020069

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Aslak

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17