Tschudibakken i Solemskogen restaureres

http://omeka.deichman.no/files/import/20060159.jpg

Metadata

Tittel

Tschudibakken i Solemskogen restaureres

Beskrivelse

Den mer enn 30 meter lange muren nederst i Tschudibakken i Solemskogen ble bygd på dåvning (dugnad) av Solemskogens innbyggere i 1913-14. Det var naturlig at bakken fikk navn etter Anton Tschudi som utparsellerte tomtene i Solemskogen i 1903, Solemskogens ’grunnlegger’. Høsten 1997 og i 1998 ble muren restaurert, også denne gangen på dåvning.

Dato

Identifikator

20060159

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Solemskogkalenderen 1999. September måned.

Informant

Solemskogen Velforening

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05