Uthuset ved Trollvannstua på 1920-tallet

http://omeka.deichman.no/files/import/20060064.jpg

Metadata

Tittel

Uthuset ved Trollvannstua på 1920-tallet

Beskrivelse

Selv om Trollvannstua er best kjent som en kafé var det også en husmannsplass i tidligere tider med et visst dyrehold. Plassen hadde en hest og to kuer. Uthuset lå i forlengelsen av den stua der serveringen fremdeles foregår, mens gårdsfolket bodde i stua oppe på haugen.

Dato

Identifikator

20060064

Fotograf

Giver

Skagen,Axel

Informant

Skagen,Axel

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05