Tonsen gård, tunet mot "svalgangshuset"

http://omeka.deichman.no/files/import/20120040.jpg

Metadata

Tittel

Tonsen gård, tunet mot "svalgangshuset"

Beskrivelse

Tonsen gård er en del av Aker Sykehus fra 1895, og var gård for fogden i Aker og Follo fram til 1854. ”Svalgangshuset” skal ha vært rettsbygning. Gårdsnavnet tyder på at gården ble ryddet i yngre jernalder

Dato

Identifikator

20120040

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt 4/2011

Giver

Langset, Tor

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22