Tonsen gård, tunet mot hovedbygningen

http://omeka.deichman.no/files/import/20120024.jpg

Metadata

Tittel

Tonsen gård, tunet mot hovedbygningen

Beskrivelse

Aker sykehus ble etablert på Tonsen gård i 1895. Tonsen var gård for fogden i Aker og Follo fram til 1854. Gårdsnavnet tyder på at Tonsen ble ryddet i yngre steinalder. Bildet er tatt fra den gamle tingstua til høyre (svalgangshuset) mot hovedbygningen.

Dato

Identifikator

20120024

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22