Til overhøring i Nydalens bedehus

http://omeka.deichman.no/files/import/NX9093.jpg

Metadata

Tittel

Til overhøring i Nydalens bedehus

Beskrivelse

Til overhøring i Nydalens bedehus. Sogneprest i Vestre Aker Thore Godal (1856-1928)i midten.

Identifikator

NX9093

Avbildet korporasjon

Nydalens bedehus (Nydalen kapell)

Giver

Fjeldstad, Gudrun

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-02-06