Søndag ved Grefsenåsen kapell, ca 1925-1930

http://omeka.deichman.no/files/import/20030012.jpg

Metadata

Tittel

Søndag ved Grefsenåsen kapell, ca 1925-1930

Beskrivelse

4 karer på fjellknaus foran Grefsenåsen kapell.
Grefsenåsen kapell var opprinnelig kirke under jubileumsutstillingen i 1914 på Frogner, men ble flyttet til Grefsenåsen i 1915-16 som “småkirke” for Tøyen menighet. Den lå i Lachmanns vei (10-12) på branten ut mot Grefsenplatået mellom "trappa" og Grefsenkollveien. Det kostet kun 4000 kroner å kjøpe selve kirkebygningen, mens flyttingen beløp seg til hele 20000 kroner, og ble bekostet av grosserer Tobias Larsen. Kirken ble administrert som et anneks av Tøyen, og var oppført i tre, med en uvanlig høy og kompakt komposisjon. Stilmessig hadde den middelalderske undertoner, med et preg av nordisk nybarokk. Over alteret var det et glassmaleri utført av Emanuel Vigeland. Et kort, kraftig tårn med svakt skrånende vegger var plassert midt på det bratte mønet. Selve kapellet var flankert av to små portstuelignende bygninger plassert symmetrisk - prestestue og kafé. Det ble brukt bare i sommerhalvåret. Foruten til gudstjenester ble den benyttet som utfartssted med enkel servering. Den ble revet omkring 1960. Eiendomsselskapet Selvaagbygg førte opp boliger på tomta i 1980-årene.

Dato

Identifikator

20030012

Avbildet korporasjon

Grefsenåsen kapell

Giver

Røhne, Knut

Informant

Røhne, Knut

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-03-28