Sveiserboligen på Brekke rives

KA0059 J R.jpg

Metadata

Tittel

Sveiserboligen på Brekke rives

Beskrivelse

Brekke gård. Sveiserboligen rives. Ca. 1960.

Dato

Identifikator

KA0059

Fotograf

Avbildet korporasjon

Brekke gård

Sted

Publikasjon

S 67

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-09-14

Andre kommentarer

Bedre bilde lagt inn. KA0059 J R finnes i 2019årgang