Storo gård, våningshuset, sommer, ca 1900.

http://omeka.deichman.no/files/import/20030036.jpg

Metadata

Tittel

Storo gård, våningshuset, sommer, ca 1900.

Beskrivelse

Våningshuset på Storo gård sett fra hagesiden. På verandaen står eierne Richard Ditlef Iversen og Ida Iversen med to av barna på rekkverket. Familien tok senere navnet Storo.
Gården Storo er regnet som en av de eldste gårdene i Aker, ryddet alt i eldre jernalder, altså før Kr.f. Antagelsen skyldes navnet Store O, der O er et naturnavn for en elv som renner stille, slik Akerselva gjør i området fra Nydalen til Bjølsen. O ble delt i en Lille O og en Store O i middelalderen. I nyere tid var det Lille O som ble den største gården, og som bevarte jordveien lengst. Storo opphørte som gård på begynnelsen av 1900-tallet, men den siste bygningen, hovedbygningen ble revet først i 1995.

Dato

Identifikator

20030036

Avbildet korporasjon

Storo gård

Gårds/bruksnr.

76/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Storo, Jan

Informant

Storo, Jan

Rettighetshaver

Einar Storos etterkommere

Registreringsdato

2002-12-17