Storo gård, våningshuset og innkjørsel ca. 1900.

http://omeka.deichman.no/files/import/20030038.jpg

Metadata

Tittel

Storo gård, våningshuset og innkjørsel ca. 1900.

Beskrivelse

Storo gård, våningshuset og hovedinnkjørsel fra Grefsenveien. Familiemedlemmer i innkjørselen.
Gården Storo er regnet som en av de eldste gårdene i Aker, ryddet alt i eldre jernalder, altså før Kr.f. Antagelsen skyldes navnet Store O, der O er et naturnavn for en elv som renner stille, slik Akerselva gjør i området fra Nydalen til Bjølsen. O ble delt i en Lille O og en Store O i middelalderen. I nyere tid var det Lille O som ble den største gården, og som bevarte jordveien lengst. Storo opphørte som gård på begynnelsen av 1900-tallet, men den siste bygningen, hovedbygningen ble revet først i 1995.

Dato

Identifikator

20030038

Gårds/bruksnr.

76/1

Sted

Bydel

Giver

Storo, Jan

Informant

Storo, Jan

Rettighetshaver

Einar Storos etterkommere

Registreringsdato

2002-12-17