Storo Gartneri (Rivin)

http://omeka.deichman.no/files/import/GG0266.jpg

Metadata

Tittel

Storo Gartneri (Rivin)

Beskrivelse

Da Oslo este ut over sine grenser i første halvdel av 1900-tallet, ble de store gårdene i Aker gradvis slukt av storbyen. De siste restene av jordbruksvirksomheten finner vi i gartneriene som holdt stand i ennå noen år.Storo Gartneri lå på sydsiden av Grefsenveien, nedenfor broen over Gjøvikbanen. Det var opprinnelig et gartneri for produksjon av grønnsaker og ble anlagt i 1923 og drevet av Sverre Larsen, men ble omkring 1930 overtatt av handelsgartner Leo Rivin, som gikk over til blomster. Han disponerte 11 drivhus, 350 benkevinduer og drev også planteskole. I tillegg hadde han blomsterforretning i Grefsenveien 57. Tomten ble kjøpt av Aker Boligbyggelag, og like etter 2. verdenskrig ble den gamle gartneritomten bebygget med blokker. Da hadde Leo Rivin sammen med sønnen Kurt overtatt Iver Bredo Olsens gartneri, som lå på Vestre Grefsen gårds grunn. Det skal ha vært Nordens største i en periode før 2. verdenskrig. Senere er også denne gartneritomten lagt ut til boliger.På fotografiet ser vi både noen av drivhusene og benkevinduene. I bakgrunnen finner vi en bygning som fremdeles eksisterer, nemlig Bengtsons konfeksjonsfabrikk der det senere ble framstilt maling. Skomaker Mossefins hus og bygningene til Storo gård til høyre for fabrikkbygningen er senere revet, hovedbygningen på Storo så sent som i 1995. Storo gård er antatt å være en av de eldste gårdene i Aker, men er nå fullstendig utslettet. Bare navnet er tilbake, knyttet til et kjøpesenter og en T-banestasjon.

Dato

Identifikator

GG0266

Avbildet korporasjon

Storo Gartneri (Rivin)

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Rivin, Kurt

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-22