Storgrana i nærheten av restene av "Fjellangerhytta" sør på Hansakollen.

http://omeka.deichman.no/files/import/20000018.jpg

Metadata

Tittel

Storgrana i nærheten av restene av "Fjellangerhytta" sør på Hansakollen.

Beskrivelse

Historielagets Markagruppe arrangerte 24. september 2000 skautur i Hansakollen innerst i Maridalen. Et av målene var det fredede skogsomådet sør på Hansakollen. Et av de største grantrærne i Nordmarka befinner seg her, like ved grunnmuren etter den såkalte Fjellangerhytta , trolig oppkalt etter bruksbestyrer/skogsjef Martin Fjellanger (1880-1948) som ble ansatt i Chistiania (Oslo) kommune, skogvesenet, i 1913. Storgrana vi ser til venstre i bildet hadde i år 2000 en omkrets på ca 310 cm, målt 75 cm over bakken. Det antyder en alder på mellom 150 og 200 år.

Dato

Identifikator

20000018

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4/2000

Informant

Kristiansen, Martin (VVS-ingeniør)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17