Storsamling i salen i forsamlingshuset på Rønningen

http://omeka.deichman.no/files/import/KE0361.jpg

Metadata

Tittel

Storsamling i salen i forsamlingshuset på Rønningen

Beskrivelse

Storsalen ('Storstua') i forsamlingshuset ble flittig brukt til større arrangementer. Først og fremst var arrangementene knyttet til ungdomsarbeidet, bl a KFUM-speiderne, både lokalt og for hele Oslo.
Salen ble også fast brukt til gudstjenester, og kirkeklokka i klokketårnet (se bilde KE0013B) ble brukt til å kalle folk til gudstjenestene. Ringing fra klokka på Rønningen var et kjent og kjært helgeinnslag for beboerne i Myrerskogen og på Kjelsås.
Salen ble også brukt av andre grupperinger, og det gikk an å leie/låne lokalet til helt andre formål. Blant leietakerne var i perioden 1965-1971 Rønningen Ungdomsklubb som hadde sine Teenage-partiets der, Kjelsås Skoles Musikkorps som bl a lånte salen til en auksjon til inntekt for korpsets drift.
Bildet har påtegningen 'Stevne', det betyr nok at arrangementet var et kristent møte. Videre ser vi at folk er godt kledd, noe som tyder på at arrangementet skjer på vinterstid. Se også bilde KE0013A.
For sommerlige arrangementet hadde Rønningen en stor utendørs forsamlingsplass, sør for forsamlingshuset. Denne var utstyrt med en støpt talerstol og noen lange trappetrinn på vestsiden, der det lå en liten fjellknaus slik at den som talte var 'hevet over alt folket'.
Plassen ble fylt opp ca to meter under 2. verdenskrig med stein fra utskytingen av tilfluktsrommet som fortsatt ligger i fjellet på østsiden. Plassen ble planert i ettertid og fortsatte sin funksjon som forsamlingsplass og lekeplass for barn og ungdom i nærområdet.
Forsamlingssalen kunne deles i to mindre saler med en foldevegg av høye dører. Denne delingen er senere gjort permanent og det er i tillegg bygget en garderobe mellom de to mindre salene.
Salen i den sørlige delen brukes til kapell hvor det fortsatt holdes gudstjenester.
Ev: Se bilde 20150100

Dato

Identifikator

KE0361

Avbildet korporasjon

Rønningen

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Rønningen Folkehøgskole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-22