Stangjernshammeren i Maridalen.

http://omeka.deichman.no/files/import/20040135.jpg

Metadata

Tittel

Stangjernshammeren i Maridalen.

Beskrivelse

Stangjernshammeren lå ved Skjærsjøelva på Kirkeby gårds grunn. Det ganske fantasifulle bildet er hentet fra boka OSLO-MARKA som kom ut i hefteform like før 2. verdenskrig. Boka var utgitt av Blix forlag med bokkomité fra Oslomarkas Friluftsråd. Ref s. 16-17. (Stikk etter C. A. Lorentzen, utlånt av godseier C. O. Løvenskiold).

Dato

Identifikator

20040135

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Skaug, Leif

Informant

Cederbrand, Olle

Registreringsdato

2006-04-05