Stabburet fra Kjelsås Gård, her fotografert gjenoppsatt i Tepotzlán i Mexico

http://omeka.deichman.no/files/import/20060105.jpg

Metadata

Tittel

Stabburet fra Kjelsås Gård, her fotografert gjenoppsatt i Tepotzlán i Mexico

Beskrivelse

Stabburet fra Kjelsås gård, gjenfunnet i Mexico. Tordis Perstølen, som vokste opp på Kjelsås, er den lykkelige "finner".Tordis,født Stave,datter av Grethe Walstad Stave.

Dato

Identifikator

20060105

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 3/2006, side 18-19.

Informant

Dahl, Kari Walstad

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05