Spigerverket ved Nedre stallen

http://omeka.deichman.no/files/import/NG0188.jpg

Metadata

Tittel

Spigerverket ved Nedre stallen

Beskrivelse

Christiania Spigerverk startet sin virksomhet i Nydalen 1853 i bygningene etter en sag som hadde tilhørt Lillo gård, Nedre Lille Oue Quantum Saug. Den lå ved Akerselva og vannfallet som fulgte med saga ble også kraftkilden for Spigerverket. I starten produserte Verket håndsmidde spiker, men relativt raskt ble det kjøpt inn spikermaskiner fra England. Råstoffet var til å begynne med jernbarrer, også importert fra England. Senere ble skrapjern en viktig råstoffkilde. For å gjøre om skrapjernet til råemner for spiker måtte dette ’smis’. Spigerverket overtok da bygningene etter Gullhoug Brug og anla der en såkalt ’bollesmie’. I smia ble skrapjernet varmet opp i store vedfyrte ovner til en klebrig masse som ble tatt ut og inn av ovnene og bearbeidet til en rund bolle ved hjelp av en stor mekanisk, vanndrevet hammer. Fra 1917 ble bollejernproduksjonen avløst av kullfyrte smelteovner som produserte stål i blokker. På slutten av 1920-tallet ble disse igjen avløst av elektrostålovner.Det er bygningene etter Gullhaug Brug vi ser nærmest på bildet. Gullhaug Brug lå like sør for det området som i dag kalles Gullhaug torg. Den lyse bygningen er stall, kalt Nedre stall fordi verket også hadde en stall i tilknytning til selve spikerfabrikken som ligger noe skjult i området bak røyken vi kan se. Røyken kommer fra bollesmia. I bollesmia gikk det med store mengder ved, og vi ser et stort vedlager til høyre for stallbygningen.Bakover i bildets venstre halvdel ser vi bygningene til Nydalens Compagnie, som var sammenslutningen av Ellendalens Spinderi og Nydalens Spinderi. Foran den høye skorsteinen ser vi fasaden på direktørboligen Haugen (Nydalens Spinderi) og til høyre for den ser vi fasaden på direktørboligen Damsbakken, også kalt Güttlerhaugen (Ellendalens Spinderi). Bakover i bildets høyre halvdel ser vi plassen Tamburstuen like bak vedlageret. Videre skrått oppover mot høyre Nydalens bedehus, og ytterst til høyre direktørboligen til Spigerverket. Oppover bak bedehuset ligger arbeiderboligene i Tverrveiene/Skolebakken.Helt i forgrunnen ser vi restene av jordene til Lillo gård, i dette området ble det drevet teglverk. På bildet ser det ut til at området brukes til fyllplass for rester etter jernframstillingen i bollesmia.

Dato

Identifikator

NG0188

Avbildet korporasjon

Christiania Spigerverk

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Oslo Bymuseum
Oslo Bymuseum

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2002-11-20