Skålgroper på Kjelsås

http://omeka.deichman.no/files/import/JUB_00E.jpg

Metadata

Tittel

Skålgroper på Kjelsås

Beskrivelse

Rullestein med tre menneskeskapte, skålformede groper. Den er funnet under husbygging på Kjelsås, tatt vare på og ligger nå i et steingjerde mot Midtoddveien. Skålgroper var groper der det ble ofret smør for gode avlinger og fruktbare år. Dette var en skikk man antar skriver seg tilbake til yngre steinalder, men den skal ha holdt seg fram til middelalderen på enkelte steder.

Dato

Identifikator

JUB_00E

Fotograf

Gårds/bruksnr.

Midtoddveien 25

Bydel

Publikasjon

Nord i Aker, s 22

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17