"Skirenn på Kjelsaas"

http://omeka.deichman.no/files/import/KI0120.jpg

Metadata

Tittel

"Skirenn på Kjelsaas"

Beskrivelse

David Svendsen hadde mange til å hjelpe seg (dugnadsgjeng) da han bygde Villa "Fridheim" i Kjelsåsveien i begynnelsen av 1920-årene. Han arrangerte skirenn for sine hjelpere, som står klar til start vinteren 1925. Fra venstre: Maskinist Strøm, elektriker Kramer, byggmester Jens Strøm, kontorist Arne Svendsen, avismann Einar Thoresen, snekker David Svendsen, mekaniker Birger Nicolaysen, skomaker Reidar Svendsen, N.N., faktor Torp, verktøymaker Arthur Nicolaysen, N.N.

Dato

Identifikator

KI0120

Avbildet korporasjon

"Fridheim"

Publikasjon

S 114

Giver

Svendsen, Knut

Informant

Svendsen, Knut

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-09-20