Skiløpere ved Åsveien (Myrerskogveien) i Myrerskogen

http://omeka.deichman.no/files/import/20100040.jpg

Metadata

Tittel

Skiløpere ved Åsveien (Myrerskogveien) i Myrerskogen

Beskrivelse

Bildet er tatt i hagen til Åsveien 20 (Myrerskogveien 46). Utenfor gjerdet går stikkveien fra Åsveien inn til Rønningen, den fortsetter langs nettinggjerdet tilhørende naboeiendommen Åsveien 22. Bakken bak skiløperne var den bratteste delen av Åsveien, Risingbakken. Bakken var en populær akebakke. Åsveien ble utbedret og forlenget i årene 1949-1953. Veien fikk også nytt navn, Myrerskogveien. Den fikk bredde på 10 meter, maksimal stigning på 10 % og ble forlenget over Myrerjordet og fram til Grefsen Stadion holdeplass. Tidligere endte veien inne på Myrer gård. Skiløperne er fra venstre: Tor Kristiansen (Flindal) og Harold Svendsen, begge fra Kjelsås Idrettslag. Se også bilde 20030131.

Dato

Identifikator

20100040

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22