Skakstad ved Nydalsdammen

http://omeka.deichman.no/files/import/NB0086.jpg

Metadata

Tittel

Skakstad ved Nydalsdammen

Beskrivelse

Plassen Skakstad lå på østsiden av Nydalsdammen. Dammen ble også kalt Øvre Dam, eller Skakstad-dammen. Den ga vannforsyning til å drive maskinene, senere turbinene, ved Nydalens Compagnie.
Skakstad var standplass for skytebanen i Nydalen. Man skjøt tvers over Øvre Nydalsdam/Skakstaddammen med blinker på motsatt side av dammen, ovenfor Dalastua.

Identifikator

NB0086

Avbildet korporasjon

Skakstad (Skagstad; Sagplass)

Sted

Bydel

Publikasjon

S 26

Giver

Hoff, Margrethe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-11-08