Sissel Tufte på skitur i Skurdalen

http://omeka.deichman.no/files/import/20020062.jpg

Metadata

Tittel

Sissel Tufte på skitur i Skurdalen

Beskrivelse

Sissel Tufte var datter av Herman og Kristi Tufte som forpaktet Engebråten fra 1929-1941. Hun ble gift med Vebjørn Paalgard fra Skurdalen. Her er en gjeng ungdommer på skitur i Skurdalen, nær Paalgard-stølen.

Dato

Identifikator

20020062

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Aslak

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17