Nedre Grefsen gård også kalt Morells gård.

http://omeka.deichman.no/files/import/20060119.jpg

Metadata

Tittel

Nedre Grefsen gård også kalt Morells gård.

Beskrivelse

Sildesmak på juleflesket under 2. verdenskrig.
Beboerne i området gikk sammen om et felles grisehold og leverte matavfall mot å få flesk tilbake når det nærmet seg jul. Virksomheten var organisert av Sverre Enevold som ansatte griserøkter og engasjerte slakter. Nedre Grefsen gård med låve og det tidligere fjøset som tjente som grisehus under krigen. Fotografiet er tatt nedover Morells vei. Tunet lå der Grefsenhjemmet ligger i dag.

Dato

Identifikator

20060119

Fotograf

Gårds/bruksnr.

73/2

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4/2006,side 26-28

Giver

Riktor, Liv

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05