Joh. Sekkelsten, utvendig, Kolderups vei 1

http://omeka.deichman.no/files/import/GC0391.jpg

Metadata

Tittel

Joh. Sekkelsten, utvendig, Kolderups vei 1

Beskrivelse

Joh. Sekkelstens forretning på hjørnet av Kjelsåsveien og Kolderups vei 1, på Disen var den største av alle de nærbutikkene som fantes i området vårt. Den ble etablert i 1918, og etter utbygging i 1930-årene hadde forretningen inntil 15 ansatte. Bildet viser forretningen før utbygningen.
Forretningen var også den første som hadde varebil. Familien til Johs Sekkelsten solgte forretningen til kjøpmann Phil midt på 1960-tallet. Han drev den frem til midt på 1980-tallet. Den siste tiden var den drevet som selvbetjeningsforretning uten fiske- og kjøttavdeling.

Dato

Identifikator

GC0391

Avbildet korporasjon

Sekkelsten, Joh.

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-26