Rønningbekken. Vannreservoar for springvannet på Rønningen.

http://omeka.deichman.no/files/import/20050041.jpg

Metadata

Tittel

Rønningbekken. Vannreservoar for springvannet på Rønningen.

Beskrivelse

På Rønningen lå det i mange år et springvann. Se bilde KE0363.
Vannet til springvannet kom fra bekken som rant gjennom området. For å ha jevn tilførsel av vann var det bygget et oppsamlingsbasseng i bekkeløpet bak forsamlingshuset, og derfra gikk det rør til springvannet. Det var også støpt et løp for bekken som dels var lagt under bakken.
Bildet viser bassenget og restene av det støpte bekkeløpet, delvis sammenrast.
Kantene på bassenget og bekkeløpet var pyntet med rullestein.
Rønningbekken hadde sin kilde i myrene under fjellet innenfor bussholdeplassen Heia i Lachmanns vei. Myrene ble drenert etter 2. verdenskrig og området er bebygd, bl.a. med barnehagen Gulldalen. Bekken forsvant da fra sin naturlige trasé og inn i det offentlige overvannssystemet.
Den gamle bekketraséen gikk under Lachmanns vei og Myrerskogveien på vei ned til Rønningen. Derfra videre nedover lia slik at den gikk under både øvre del av Rønningveien, Fallanveien og på nytt under Rønningveien. Videre i en liten foss ned fjellskråningen til Fjeldstad. Der krysset den jordet mot sørvest, så under Midtoddveien, langs Oset-jordet, under jernbanen og endte i Grønvoldsdammen i Akerselva. Se bilde 20050042. Bekken dannet grense mellom gårdene Kjelsås og Oset.
Bekken kunne vokse fort i regnværsperioder og ved flere tilfelle gjorde flomvann betydelig skade på eiendommene langs bekken. Verst utsatt var Rønningveien 5.

Dato

Identifikator

20050041

Fotograf

Avbildet korporasjon

Rønningen

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 3/2005. s.38

Giver

Cederbrand, Olle

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17