Friluftsskolen – Rønningen, tidligere Maridalens Turisthotel (1)

http://omeka.deichman.no/files/import/KE0006.jpg

Metadata

Tittel

Friluftsskolen – Rønningen, tidligere Maridalens Turisthotel (1)

Beskrivelse

Maridalens Turisthotel ble drevet i perioden 1900-1912. Etter at hotelldriften ble innstilt, var Rønningen i årene 1913-1915 i bruk som friluftsskole for tuberkulosetruede barn i regi av Kristiania Sanitetsforening.
Norske Kvinners Sanitetsforening, som ble stiftet av Frederikke Qvam, hadde bekjempelsen av tuberkulose som en av sine viktigste oppgaver alt fra starten av i 1896.
På Rønningen kunne, som bildet viser, barna være opptatt med lek og ringdans. Se også bilde KE0007.
På bildet ser vi også noe av bebyggelsen på Rønningen: Stabburet med hundehus (nærmest), bolighuset ‘Villaen’ og uthusene (til venstre).

Dato

Identifikator

KE0006

Avbildet korporasjon

Rønningen

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Under åsen - langs elva, s 95

Giver

Pettersen, Bård (rektor)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-29