Ragnhild Finrud, innehaver av isenkramforretning i Kjelsåsveien 87.

http://omeka.deichman.no/files/import/20030135.jpg

Metadata

Tittel

Ragnhild Finrud, innehaver av isenkramforretning i Kjelsåsveien 87.

Beskrivelse

Ragnhild Finrud var født Wahlenberg av svenske foreldre, som kom til Norge på 1920-tallet. Hun kom til Kjelsåsveien 87 i 1943

Dato

Identifikator

20030135

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4/2003, side 12

Informant

Prestegaard, Anne-Berit

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05