Primitiv hytte i Solemskogen

http://omeka.deichman.no/files/import/20060099.jpg

Metadata

Tittel

Primitiv hytte i Solemskogen

Beskrivelse

Solemskogen ble utparsellert i årene etter 1903 av brukseier Anton Tschudi. Bildet er tatt ca. 1910 og viser en meget primitiv hytte, mest sannsynlig et midlertidig krypinn.I omtalen av denne hytta heter det: "Dette er jo en fuldt moderne Bebyggelse, idet den Kolonien her kun er nogle faa Aar gammel. Men nedenstaaende Billede(r) af … vil vise, at Bebyggelsen til dels er saa primitiv, at den minder om vore Urfedres Tid."

Dato

Identifikator

20060099

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Streiftog i Kristiania med Kodak. Jacob Dybwads forlag 1911.

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05