Prestegrefsen

http://omeka.deichman.no/files/import/GF0309.jpg

Metadata

Tittel

Prestegrefsen

Beskrivelse

På side 57 er det gjengitt en tegning av stuebygningen på Prestegrefsen. Det offisielle navnet var Mellom-Grefsen i følge bind 1 av Akers kommunehistorie. Gården tilhørte opprinnelig sognekallet til (Gamle) Aker Kirke, derav navnet Prestegrefsen. Mellom-Grefsen ble i 1852 solgt til brukseier Iver Olsen på Sanderbakken, og i 1905 kjøpte vognmannen Børre Christiansen selv tunet med 20 mål innmark til sin transportforetning. Etter at Nord i Aker forelå, henvendte en av våre medlemmer, Alf Granøe, seg til redaksjonen og fortalte at det var hans far John Henriksen som i 1939 hadde laget tegningen. Henriksen var politimann ved Grefsen Politistasjon, som lå i Engveien 19 inntil den ble nedlagt i 1931. Noen av politiets transportoppgaver ble besørget av vognmann Christiansen. En av sønnene, Birger, ble en god venn av Henriksen, opplyser Granøe. Henriksen, som åpenbart må ha hatt et betydelig kunstnerisk talent, har sett at det beskjedne huset var svært vakkert og lagde denne tegningen, som senere har vært i familien Christiansens eie. I dag er det en sønnesønn, Ivar, som bor i huset sammen med sin kone Tove, og som har gitt oss anledning til å gjengi bildet.

Dato

Identifikator

GF0309

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr 2/2005 s. 14; Nord i Aker s. 57

Giver

Christiansen, Ivar
Oslo Bymuseum

Informant

Granøe, Alf

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-23