Plassen Kamphaug i Nordmarka

http://omeka.deichman.no/files/import/20050054.jpg

Metadata

Tittel

Plassen Kamphaug i Nordmarka

Beskrivelse

Kamphaug lå litt opp i åsen øst for Skjærsjøen. Plassen brant i 1989, og restene jevnet med jorden like etterpå. Kamphaug er fremdeles i 2016 avmerket på turkart. Det er også fremdeles bærbusker på det snart igjenvokste tunet.
Mer informasjon finnes på BildeID NB0357.

Identifikator

20050054

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4/2005, s. 1 og s. 27, Nordmarksfolk, Egil Collett Aabel, s. 94-95

Registreringsdato

2002-12-17