Per Voksø

Metadata

Tittel

Per Voksø

Beskrivelse

Per Voksø (1923-2002) var født og vokste opp i Bergen, men kom som ung journalist til Oslo, der han slo seg ned i Sømveien. Han engasjerte seg i ungdomsarbeid og Kirkens Bymisjon, var en markant leder av Kirkerådet, i Mellomkirkelig råd og i Kirkens Verdensråd. Han var ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.
Per Voksø var formann i byggekomiteen for Menighetssenteret på Grefsen, som ble åpnet 23. januar 1977. Byggets totalkonstnader beløp seg til 3,2 mill. kr.

Dato (årstall)

BildeID

JUB_713

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Fra boka Nord i Aker, s.229

Informant

Prestegaard, Anne-Berit

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05